Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Marthe Kulseth
Norway, b. 1993
+46768428846

Standard comes from Estendart


Military flag


A pole and a flag


Trust the standard


Raising the Standard

The Beginner's Guide to Standardisation

Welcome to The Beginner’s Guide to Standardisation. I will tell you what it means when they say “that is not the standard”. I will do this to give you some of the power back. I will give you the tools to fight for your design, and its right to exist. Because from now on, you are going to stop treating the standard as the correct answer, but rather question how it will shape our design and examine the reason for the standard.

Standardisation has shaped a correctness to design that will echo through our practices long after our time, but together we will scream louder and let the echo fade away.

Nybörjarens guide till standardisering

Välkommen till Nybörjarens guide till standardisering. Jag ska berätta vad det betyder när dom säger ”det där är inte standard”. Jag gör detta för att ge dig makten tillbaka. Jag vill ge dig verktygen för att kunna kämpa för din gestaltning och dess rätt att existera. Från och med nu ska du sluta att se standarden som ett korrekt svar, men istället fråga hur standarden påverkar din gestaltning och undersöka standardens syfte.

Standardiseringen har skapat en korrekthet till gestaltning som blir likt ett eko genom våra praktiker, men vi ska skrika högre tills ekot försvinner.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor