Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Lina Israelsson
Sweden, b. 1985
0046 760 153379

Circumference Embraces and Arranges

Let’s talk about what we do not see but that which is constantly there. An invisible discomfort you cannot really put your finger on.
It pushes your conscious while doing everything to remain invisible to your eye.
It only exists because we exist, we create it. It creates us.
We shape it to our fancy; it forms in us according to its liking.
Just because we do not see it does not mean it’s not there. It’s there.
Ever and always.

Omkrets Omfamnar och Ordnar

Låt oss tala om det vi inte ser men som ständigt är där. Ett osynligt obehag du inte riktigt kan sätta fingret på.
Den trycker på ditt medvetna samtidigt som den gör allt för att hålla sig osynlig för ditt öga.
Den existerar bara för att vi existerar, vi skapar den. Den skapar oss.
Vi formar den efter vårat tycke, den formas i oss efter dess tycke.
Bara för att vi inte ser den betyder det inte att den inte finns där, den finns där.
Ständigt och alltid.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor