Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Lourdes González Osnaya
Mexico, b. 1982
+52 1 (55) 13206261

Ausencia (Absence) – relic of prayers


Ausencia (Absence) – corn husks & paper


Ausencia (Absence)


Ausencia (Absence) Installation


Ausencia (Absence) Onion

Ausencia

Tan lejos y tan cerca/ So far and so close

A project around loss and absence. This work is a reflection on tradition, mourning and the importance to remember. Departing from fiber works engaging with symbolic materials that participate in rituals around death and commemoration in Mexico. Delving into specific repetitive actions in the making, together with the unique physical qualities of onion, beeswax, corn husks and paper. Seeking to evoke an emotion by diverting our perception of ordinary materials.

Recalling the forgotten in the remains of silent traces of memories.

Ausencia

Tan lejos y tan cerca / Så långt bort och så nära

Ett projekt som rör förlust och frånvaro. Detta arbete återspeglar tradition, sorg och vikten av att minnas. Med utgångspunkt i fiber som på ett fängslande sätt arbetar med symboliska material som förekommer i ritualer som rör död och åminnelser i Mexiko. Med fördjupning i särskilda återkommande handlingar i skapandet, jämte de unika fysiska särdrag som lök, bivax, majsblad och papper har. Strävandes efter att framkalla en känsla genom att avleda oss från vår uppfattning om vanliga material.

Att återkalla det glömda i lämningarna av de tysta spåren efter minnena.