Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Kristina Lundsjö

Waste Not, Want Not!

I work with textiles that my mother has collected over many years, hoping “they could turn into something.” These lying piles of fabric have been loaded with dreams and expectations, waiting for something to be created.
Now I attack this material driven by contradictions: the love of textile traditions combined with the desire to break the rules. The material is a great asset. The textiles inspire me with their patterns, colours, and structures. By processing the fabrics, I conquer them and make them mine. I cut, paint, print, spray, sew, transform, and compose the material into something new.

Waste Not, Want Not!

Jag arbetar med textilier som min mamma samlat på sig under många år i hopp om att de ”skulle kunna bli något”. De här tyghögarna är laddade med drömmar och förväntningar på att något ska skapas.

Nu angriper jag materialet driven av paradoxer; kärleken till textila traditioner kombinerad med viljan att bryta mot reglerna. Materialet är en stor tillgång. Textilierna inspirerar mig med sina mönster, färger och strukturer. Genom att bearbeta tygerna erövrar jag dem och gör dem till mina. Jag klipper, målar, trycker, sprayar, syr, transformerar och komponerar materialet till något nytt.