Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Ida Brattmo
Sweden, b. 1988
+46737246294

Timepiece (1 245 700 seconds), 2018


Time machine, 2017


Timepiece (a brief intermission), 2018


Timepiece (257 700 seconds), 2018


Fabric of time

Fabric of Time

My method is a method of repetition. My practice is a practice of time-consumption. I set out to make work in an excessively inefficient way that creates a material visualisation of time within each piece. By selecting simple tasks of transformation but performing them in a complicated and time-consuming way, they make up this practice of time-consumption; for example, changing the surface colour of a piece of fabric with needle and sewing thread through hundreds of thousands of stitches, or the act of unravelling – a slow reversal of the production of a fabric that takes more time to unravel than to produce. In a way, this is a gathering of repetitive actions within materials where the primary focus is to take time, whilst also asking questions about the role of craft and the handmade in a time where everything seems to be accelerating towards growing efficiency. However much we long for the past or plan for the future – our lives are still lived in the present. Time only exists through our measuring of it, and I choose to measure it in materials. These works are Timepieces that together create the Fabric of Time.

Fabric of Time

Min metod består av repetition. Min praktik utgörs av tidskonsumtion. Jag söker efter ett överdrivet ineffektivt tillvägagångssätt som skapar en materiell visualisering av tid i varje verk. Genom att göra enkla transformationer i material men på tidskrävande och överdrivet komplicerade sätt uppstår en materialisering av tidkonsumtion. Att, till exempel, förändra ytfärgen på ett tyg med endast nål och sytråd genom hundratusentals stygn. Eller att sakta repa upp ett tyg – en långsam process mer tidsödande än själva tillverkningen. På sätt och vis är detta ett samlande av repetitiva rörelser i material vars främsta syfte är att ta tid, men ineffektiviteten ställer samtidigt frågor om konsthantverket och det handgjordas roll i en tillvaro som ständigt verkar sträva efter en ökad effektivitet. Hur mycket vi än längtar tillbaka till en dåtid, eller planerar för framtiden så lever vi trots allt våra liv i nuet. Tiden existerar enbart i vårt mätande av den – och jag har valt att mäta tid i material. Dessa verk är Timepieces som tillsammans skapar Fabric of Time.