Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Lucy Martin
United Kingdom, b. 1990
07958626253

Funland_123

‘He that loves pleasure must for pleasure fall.’ *

The glowing, shiny, seductiveness of the smartphone, with one touch sends you down the rabbit hole into a hyperreality, where popularity is quantifiable, and self-portraits are polished.

The internet bombards us with incessant rewards without us having to work hard to achieve them. Thus, I present hundreds of prizes, all enticingly glossy and brightly coloured, inspired by social media’s intentional over-stimulation of our visual cortex.

So, roll up, roll up, step inside and feast your eyes on the easily-won prize.

*Marlowe, C., 1593

Funland_123

”Den som älskar njutning måste för njutning falla.” *

Smartphonens lysande, skinande dragningskraft skickar dig med ett knapptryck ner i kaninhålet in i en hyperrealitet där popularitet kan kvantifieras och där självporträtt är polerade.

Internet bombarderar oss med ständiga belöningar utan att vi behöver arbeta hårt för att förtjäna dem. Jag presenterar därför hundratals priser, alla frestande glansiga och i starka färger inspirerade av sociala medias avsiktliga överstimulering av vårt syncentrum.

Så välkomna damer och herrar, kom in och vila era ögon på det lätt vunna priset.

*Marlowe, C., 1593