Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Dan Fong Wang
Taiwan, b. 1993
+886 988539044The Sparkle/The Blossom/The Milky Land

There, there,
Let’s stitch, sew a fate of gradual wilting
Sew a history that half of us is carrying.
A story that religion intoxicates us shining,
With a risk of dooming in solitary.

I try to scrape up words that rhyme, to make it a bit like poetry. It can be anything as you prefer; just as my work can be. It can be films, sculptures, crafts, hobbyist arts, anything. A combination of sorrow and sweet. In my degree project, I try to question how our society is structured through religion. Religion is like a mirror, a miniature replica through which the world sees us. Even though the faith has gradually modified, still some tasks have not really changed. How can we shine in our own way?

The Sparkle/The Blossom/The Milky Land

Där, där,
Låt oss sticka, sy ett gradvis vissnande öde
Sy en historia som hälften av oss bär.
En historia som religion berusar oss lysande,
Med domedagsrisk solitär.

Jag försöker krafsa fram ord som rimmar, så att det liknar poesi. Det kan vara vad du vill; precis som mina verk. Det kan vara filmer, skulpturer, hantverk, hobbykonst, vad som helst. En blandning av sorgligt och sött. I mitt examensprojekt försöker jag ställa frågan hur vårt samhälle struktureras genom religion. Religionen är som en spegel, en miniatyrkopia genom vilken världen ser oss. Även om tron gradvis förändrats förblir vissa uppgifter oförändrade. Hur kan vi lysa på vårt eget sätt?