Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Catrin Karlberg
Sweden, b. 1987
+46735123672

Lynx Lynx, jag tänker på Aguéli, detalj, 2017


Lynx Lynx, jag tänker på Aguéli, 2017


THIS IS HISTORY del II, 2018


CLK, 2018


Philomelas tunga, work in progress, 2018

To Speak in Another Way

To weave is to dare. It is to embrace the time-consuming and slow, to defy the inertness. It is to have faith in our ability to change, to be in movement, to become.
To weave is to create resistance. It is to break down binaries. To refuse to be one or the other. The weave is both. Body and mind, form and material, figure and ground.
To weave is to be attentive. It is to see connections and links.
To weave is to create a whole out of smaller parts. It is to find support in others. The weave consists of a micro cosmos.
To weave is to bind realities, while simultaneously creating new ones.
To weave is to give voice.
It is to speak in another way.

Tala på annat sätt

Att väva är att våga. Det är att hänge sig åt det tidskrävande och det långsamma, att trotsa trögheten. Det är att tro på vår förmåga till förändring, att vara i rörelse, att bli.
Att väva är att göra motstånd. Det är att bryta ner motsatser. Att vägra vara det ena eller det andra. Väven är både och. Kropp och tanke, form och material, föreställande och abstrakt.
Att väva är att lyssna till uppmärksamheten. Det är att se samband och kopplingar.
Att väva är att skapa en helhet av mindre delar. Det är att ta stöd av andra. Väven består av mikrokosmos.
Att väva är att binda samman verkligheter och samtidigt skapa nya.
Att väva är att ge röst.
Det är att tala på annat sätt.