Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Linnea Hansander

SEE YOU IN HEAVEN

Ten days on life and Death and how relationships and everything in them can both exist and not exist at the same time. Three attempts at creating connections between WHAT IS and WHAT IF (what exists and what does not / yet / anymore.)

1. See You in Heaven TV. A puppet-TV-show about the relationship between the living and the dead, and trying to endure/connect.*

2. See You in heaven – Human Touch. An opportunity to explore what exists and what doesn’t, between you (or between you and me.) **

3. Same as above, but at a specific time and with a more late-night feel, (key-party) and some karaoke. **

Most welcome,
Linnea

* Based on facts and the text Twelve Theses on the Economy of the Dead by John Berger.
** Based on facts and the songs Heaven by Bryan Adams, Human Touch by Bruce Springsteen and Our Song by Elton John.

SEE YOU IN HEAVEN

Tio dagar om liv och död, och hur relationer och allt i dem kan både finnas och inte finnas samtidigt. Tre försök till kontakt mellan WHAT IS och WHAT IF (det som finns och inte / ännu / längre)

1. See You in Heaven TV. Ett dock-tv-program om relationen mellan dom levande och dom döda, och att försöka stå ut/nå fram.*

2. See You in heaven – Human Touch. Möjlighet att via tre stationer prova vad som samtidigt finns och inte finns mellan er (eller mellan er och mig) **

3. Som ovan, på given speciell tid, men med mer late-night stämning (key-party) och inslag av karaoke. **

Varmt välkomna,
Linnea

* Baserad på fakta samt texten Twelve Theses on the Economy of the Dead av John Berger.
** Baserad på fakta samt låtarna Heaven av Bryan Adams, Human Touch av Bruce Springsteen och Our Song av Elton John.


Master

Fine Art


Philosopher Kōjin Karatani once wrote that, “art does not exist without a discourse on itself.” Throughout their education, students of Fine Art are in an ongoing process of not only acquiring and refining the broad range of skills necessary to the development of their work, but also the ability to interrogate and contextualise their individual practices; to be aware of the historical and theoretical frameworks within which their creative practice can be positioned, and critically reflect upon the decisions made in the production of their work. This integrity and commitment, and complexity of philosophical, aesthetic and conceptual enquiry, resonates throughout all of the work in this exhibition.

To search for a language. To formulate the wordless. To attempt. To look within oneself and to create a shared experience. To be a facilitator, a collective; a critic and a catalyst. Theatrical and concrete. To question one’s own privilege, and the privileged positions of others; and to find the possibilities for new ways, and other kinds of relations. To destabilise. To sing. To be empowered. To withstand outside pressure. To be a host, a think tank, a conservator and a romantic. To be the wave and the particle, the ocean and the dove. To be in continuous movement.

The 2018 degree exhibition features a diverse and engaging range of practices that encourage us to focus upon and re-evaluate the conditions, objects, spaces and attitudes that define our daily experiences. Whether challenging us to think differently about the structures and relations that shape everyday life, or the languages and systems of representation through which we relate to the world around us, the work exhibited here perfectly attests to the ongoing importance, relevance and critical potential of contemporary art. The quality, dynamism and ambition of the work on show pays testament to the outstanding creative and academic achievements of every student represented, and reflects the commitment and dedication each one has demonstrated during their time as a student of Fine Art.

Dr Mat Gregory
Senior Lecturer in Fine Art

Filosofen Kōjin Karatani har sagt att ”konsten existerar inte utan en diskurs om sig själv.” Utbildningen på kandidatprogrammet Konst innebär att studenterna får tillgodogöra sig och förfina de praktiska redskapen för att utveckla sitt arbete, men de lär sig också att ifrågasätta och kontextualisera den egna praktiken. De historiska och teoretiska ramar inom vilka deras konstnärliga praktik kan positioneras medvetandegörs och studenterna får kritiskt reflektera över de egna besluten i den konstnärliga processen. Den grundsatsen återspeglas tillsammans med filosofiska, estetiska och konceptuella frågeställningar i samtliga verk i utställningen.

Att söka efter ett språk. Att formulera det ordlösa. Att försöka. Att söka inom oss själva och dela den gemensamma erfarenheten. Att vara en förmedlare, ett kollektiv, en kritiker och katalysator. Teatraliskt och konkret. Att ifrågasätta våra egna privilegier och andras priviligierade positioner. Att hitta möjligheter för nya metoder och andra former av relationer. Att försätta i gungning. Att sjunga. Att ta makten över sitt liv. Att stå emot påtryckningar. Att vara en värd, en tankesmedja, ett drivhus och en romantiker. Att vara vågen och partikeln, oceanen och duvan. Att vara i ständig rörelse.

Vårutställningen 2018 representerar en mångfald spännande praktiker som vill få oss att rikta fokus mot och omvärdera de förutsättningar, objekt, rum och attityder som definierar våra upplevelser av vardagen. De utmanar oss att tänka i nya banor om de strukturer och relationer som formar våra liv eller de språk och representativa system genom vilka vi kommunicerar med omvärlden. Samtliga verk i utställningen vittnar om den moderna konstens ständigt aktuella, viktiga, relevanta och kritiska potential. Den höga kvaliteten, dynamiken och ambitionen i de utställda verken ger prov på studenternas imponerande kreativa och akademiska prestationer. Här ser vi resultatet av ett engagerat och hängivet arbete som har präglat hela deras utbildning.

Dr Mat Gregory
Lektor i konst