Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Victor Jönsson
Sweden, b. 1987
+46709424256


The Cure of All Fears

The Cure of All Fears is an animated short film based on my own obsessive thoughts and phobias. I have applied several of these fears to a middle-aged man who has suffered from specific phobias for his entire adult life, something that has limited his existence. One day, he receives a package through the post; a packet containing something special he has ordered. However, he has somewhat of a problem opening it – to say the least.

My intention with The Cure of All Fears is get to grips with 2D animation as a storytelling technique, and to entertain children, young people and adults alike. I want to create something entertaining from some of my own very specific fears; fears that are otherwise mostly associated with anxiety.

The Cure of All Fears

The Cure of All Fears är en animerad kortfilm baserad på mina egna tvångstankar och fobier. Jag har applicerat några av dessa rädslor på en medelålders man som hela sitt liv lidit av specifika fobier, vilket i sin tur har begränsat hans livstillvaro. En dag får han ett paket på posten som han har beställt med ett särskilt innehåll. Men han får minst sagt lite problem med att öppna det.

Med The Cure of All Fears vill jag ta mig an 2D-animation som berättarteknik och underhålla både barn, unga och vuxna. Jag vill försöka skapa något underhållande av några av mina väldigt speciella rädslor som annars mest är förknippade med ångest.


Bachelor

Graphic Design and Illustration


Political populism, a resistance to facts and scenes of dystopian chaos – three negative forces that have characterised the mass media over the past year. Despite this, there is a powerful, positive energy among our students as they attack their subjects with humour, warmth and en enthusiasm for experiment.

Visitors at the Spring Exhibition are invited into the students’ working processes, both theoretical and practical. We can, for example, learn to decode the seductive language of advertising or experience mental illness from the inside. We can also participate in practical form experiments, creative methods for disarming performance anxiety, unfettered flights of imagination and speculative futures. And, of course, stories that grip our hearts.

After 10 weeks of hard work, this year’s graduates deliver a broad spectrum of visual communication that offers a fine representation of the study programme’s expanding field; form VR and AR, visual essays and audio works to studies and experiments in analogue graphic techniques. Even more traditional forms – such as animated films, picture books and designed publications – with both personal and political themes have been explored from new points of departure.

That these creatives carry their dedication and open mindedness with them into their professional lives offers hope of a future in which the citizen is no longer a passive victim of media manipulation, but rather an active and aware co-creator. That is a fine feeling.

Sara Kaaman
Senior Lecturer

Bitte Andersson
Guest Lecturer

Politisk populism, faktaresistens och dystopiska katastrofscenarier är tre negativa krafter som präglat massmedia det senaste året. Trots detta finns en stark positiv och innovativ energi bland våra studenter som tagit sig an sina ämnen med både humor, värme och experimentlusta.

Vårutställningens besökare bjuds in i studenternas processer – både teoretiska och praktiska. Vi får till exempel lära oss att avkoda reklamens förföriska språk, eller uppleva psykisk ohälsa inifrån. Vi får också delta i praktiska formexperiment, kreativa metoder att avväpna prestationsångest och fritt fabulerande fantasier och framtidsspekulationer. Och så berättelser förstås, som griper tag om hjärtat.

Efter 10 veckors hårt arbete levererar årets avgångsstudenter ett brett spektrum av visuell kommunikation som väl representerar utbildningens växande fält, från VR, AR, visuell essä och ljudverk till studier och experiment i analoga grafiska tekniker. Även mer traditionella format som animerad film, bilderböcker och formgivna publikationer har utforskats från nya utgångspunkter med både personliga och politiska teman.

Att dessa kreatörer tar med sig sitt engagemang och sitt öppna sinne in i yrkeslivet ger hopp om en framtid där medborgaren inte längre är ett passivt offer för medias manipulation, utan en aktiv och medveten medskapare. Det känns fint.

Sara Kaaman
Lektor

Bitte Andersson
Gästlärare