Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Liv Larsson

How Much We Am I?

My degree project is based on the exploration of the identity you create for yourself as a twin. This exploration is based on my own experiences and other people’s preconceptions.
Through a broad spectrum of disciplines, such as illustration, screen printing and graphic design, I attempt to articulate my view of this relationship, a relationship, that can look so different, but for me as a twin an endless source of protection and love.

Visually, the result is a typographic, illustrative and playful book where my own experiences and feelings are manifested in text and imagery, uncompromising and honest.
I have used my experiences and other people’s perceptions as a principle in my work. The preconceptions of me, of us as twins, the experiences it has given me and the opportunity it has given me to create design.

Hur mycket vi är jag liksom?

Det här är ett projekt som tar avstamp i utforskandet av den identitet en skapar sig som tvilling. Ett utforskande som bygger både på mina egna erfarenheter och andras föreställningar.

Genom ett brett spektrum av discipliner, såsom illustration, screentryck och grafisk form tar jag mig an att gestalta denna syskonrelation. En relation som kan se så himla olika ut, men för mig som tvilling, är en bottenlös källa till trygghet och kärlek.

Formmässigt blir resultatet en typografisk, illustrativ och lekfull bok där mina egna erfarenheter och känslor får ta plats i text och bild. Kompromisslöst och ärligt.
I mitt arbete väljer jag att använda mina erfarenheter och andras föreställningar. Jag har använt det som princip. Föreställningarna som finns om mig, om oss för att vi är tvillingar. De erfarenheter det gett mig. Och den möjligheten det ger mig för att skapa form.


Bachelor

Graphic Design and Illustration


Political populism, a resistance to facts and scenes of dystopian chaos – three negative forces that have characterised the mass media over the past year. Despite this, there is a powerful, positive energy among our students as they attack their subjects with humour, warmth and en enthusiasm for experiment.

Visitors at the Spring Exhibition are invited into the students’ working processes, both theoretical and practical. We can, for example, learn to decode the seductive language of advertising or experience mental illness from the inside. We can also participate in practical form experiments, creative methods for disarming performance anxiety, unfettered flights of imagination and speculative futures. And, of course, stories that grip our hearts.

After 10 weeks of hard work, this year’s graduates deliver a broad spectrum of visual communication that offers a fine representation of the study programme’s expanding field; form VR and AR, visual essays and audio works to studies and experiments in analogue graphic techniques. Even more traditional forms – such as animated films, picture books and designed publications – with both personal and political themes have been explored from new points of departure.

That these creatives carry their dedication and open mindedness with them into their professional lives offers hope of a future in which the citizen is no longer a passive victim of media manipulation, but rather an active and aware co-creator. That is a fine feeling.

Sara Kaaman
Senior Lecturer

Bitte Andersson
Guest Lecturer

Politisk populism, faktaresistens och dystopiska katastrofscenarier är tre negativa krafter som präglat massmedia det senaste året. Trots detta finns en stark positiv och innovativ energi bland våra studenter som tagit sig an sina ämnen med både humor, värme och experimentlusta.

Vårutställningens besökare bjuds in i studenternas processer – både teoretiska och praktiska. Vi får till exempel lära oss att avkoda reklamens förföriska språk, eller uppleva psykisk ohälsa inifrån. Vi får också delta i praktiska formexperiment, kreativa metoder att avväpna prestationsångest och fritt fabulerande fantasier och framtidsspekulationer. Och så berättelser förstås, som griper tag om hjärtat.

Efter 10 veckors hårt arbete levererar årets avgångsstudenter ett brett spektrum av visuell kommunikation som väl representerar utbildningens växande fält, från VR, AR, visuell essä och ljudverk till studier och experiment i analoga grafiska tekniker. Även mer traditionella format som animerad film, bilderböcker och formgivna publikationer har utforskats från nya utgångspunkter med både personliga och politiska teman.

Att dessa kreatörer tar med sig sitt engagemang och sitt öppna sinne in i yrkeslivet ger hopp om en framtid där medborgaren inte längre är ett passivt offer för medias manipulation, utan en aktiv och medveten medskapare. Det känns fint.

Sara Kaaman
Lektor

Bitte Andersson
Gästlärare