Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Nina Salalaiko
Latvia, b. 1993
0707710353Grey Flowers

Porcelain and stoneware.
A tribute to the perfect spectator.
Contemporary decadence incarnated in abandoned ceramic flowers.

Grå blommor

Porslin och stengods.
En hyllning till den fulländade åskådaren.
Samtidens dekadens förverkligad i övergivna keramikblommor.