Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Fanny Ollas
Sweden, b. 1984
+46737162037

Behind the red curtain (Photo: Henrik Montgomery)


As long as I wear my perfect skirt (Photo: Henrik Montgomery)


Blue longings (Photo: Henrik Montgomery)


Blue hole (Photo: Henrik Montgomery)


Black boxes (Photo: Henrik Montgomery)

Mental Landscapes

My project is an investigation if ceramic objects can portray mental experiences and if it is possible to create an emotional experience through a spatial installation. With the help of metaphors, symbols and colors I have explored the concept of visual storytelling and how this can give shape to things we feel but fail to communicate in a time when mental health problems are significantly increasing. With my project I want to talk about the norms and ideals around emotions in our society today and highlight what is ”behind our facades”. I want to create mental landscapes, stories frozen in time that an audience enters and becomes part of, physically but also mentally. Three dimensional crafted stories or emotional sculpture parks; immersive experiences through material. A parallel world where time stretches, where we travel within at the same time as traveling in space. A mind turned inside out.

Sound made by Rikard Lindell.

Mental landscapes

Mitt projekt är en undersökning av hur keramiska objekt kan porträttera mentala erfarenheter och om det är möjligt att skapa en känslomässig upplevelse genom en rumslig installation. Med hjälp av metaforer, symboler och färg har jag utforskat visuellt berättande som koncept och hur detta kan ge form åt saker vi känner men misslyckas att kommunicera i en tid där den mentala ohälsan drastiskt ökar. Med mitt projekt vill jag ifrågasätta de normer och ideal som finns kring känslor i dagens samhälle och synliggöra vad som finns bakom våra fasader.  Jag vill skapa mentala landskap, berättelser frusna i tid som betraktaren träder in i, fysiskt men också psykiskt. Tredimensionella historier eller emotionella skulpturparker; en absorberande upplevelse genom material. En parallell värld där tiden förskjuts, där vi färdas i det inre samtidigt som vi färdas i det yttre. Ett sinne vänt ut och in.

Ljud skapat av Rikard Lindell.