Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Amy Worrall
United Kingdom, b. 1989
+447919091376
Not A Girl, Not Yet A Woman.

My work is a celebration of girlhood, womanhood and the in-between, inhabited by the ultimate girl gang, obsessed with Britney. They are screaming along to “Not a Girl, Not Yet a Woman.”

The girls are expressive – made of lumpy, unreal shapes. My women are weirdos painted with garish colours and gangly limbs coming from oversized bodies.

Through my sculptures, I have made a world that is filled with the life, colour and femininity of both the world around me and the one in my head.

Not A Girl, Not Yet A Woman.

Mitt arbete är en hyllning av flickåldern, kvinnlighet och det som finns mitt-i-mellan, förkroppsligat av det ultimata tjejgänget vars medlemmar är besatta av Britney. De sjunger med i ”Not a Girl, Not Yet a Woman.”

Flickorna är uttrycksfulla och består av klumpiga, overkliga former. Mina kvinnor är knäppgökar som är målade i skrikiga färger och gängliga lemmar som härstammar från extremt stora kroppar.

Genom mina skulpturer har jag skapat en värld som är full av det liv, den färg och femininitet som finns både i världen runt omkring mig och den som finns i mitt huvud.