Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Qingqing Zhang


Amid Otherworldly Stages

Where does the soul go after death? The starting point of this project is this question which most obviously stems from our fear of the unknown.

In the age of technology, many people claim that they are atheists and think that everything has or will have a physical explanation. But the fact is, definitions of reality are always provisional. We can only have an imaginary concept of this mysterious land and open up to all possibilities of the afterlife.

Amid Otherworldly Stages

Vart tar själen vägen efter döden? Utgångspunkten för detta projekt är denna fråga som helt uppenbart härrör från vår rädsla för det okända.

I den högteknologiska eran hävdar många människor att de är ateister och är av uppfattningen att allt har, eller i framtiden kommer att ha, en fysisk förklaring. Faktum är dock att definitionen av verkligheten alltid är tillfällig. Vi kan bara skapa oss en imaginär uppfattning om denna mystiska terräng och öppna upp oss för alla möjligheter som avser livet efter döden.