Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Maria Lantz’s Words

Rest Easy with Confidence

“Of course it hurts when buds burst. Otherwise why would spring hesitate? Why would all our fervent longing be bound in the frozen bitter haze? The bud was the casing all winter. What is this new thing, which consumes and bursts? Of course it hurts when buds burst, pain for that which grows and for that which envelops.”

The 2018 Konstfack Degree Exhibition is framed by Swedish poet and novelist Karin Boye’s poem about pain and spring. We read her words, see how creation and life are intertwined. The courage to break boundaries and think in new ways go hand in hand with doubt and hesitation… can I take this step? Will it be any good – does it hold up?

The answer to this years’ 175 graduating students is an unhesitating “yes”! They take their places in Konstfack’s long-standing tradition of making new connections between aesthetics, ethics, design and education that impact our society, yes, even the world. In doing so, they will make an impression in the large and the small, as artists, teachers, architects, craftspeople and designers. Their work and their thoughts are as unfathomably beautiful as spring itself, as forceful and as dramatic. The road here has been long and sometimes painful. But as creation blossoms, it is joy and euphoria that we feel. Spring is here, as is the future.

Maria Lantz, Vice-chancellor


Vila i tilliten

“Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger.”

2018 års version av Konstfacks examensutställning ramas in av Karin Boyes dikt om smärtan och våren. Vi läser hennes ord, ser hur skapandet och livet hänger samman. Modet att spränga gränser och tänka nytt går hand i hand med tvivlet och tvekan…kan jag ta detta steg? Blir det bra – håller det?

Svaret till årets 175 avgångsstudenter är ett tveklöst “ja”! De tar plats i Konstfacks långa tradition av att upprätta nya sammanhang mellan estetik, etik, form och pedagogik som påverkar samhället, ja, världen. Genom detta kommer de att göra avtryck i det stora och i det lilla, som konstnärer, formgivare, lärare, arkitekter, konsthantverkare och designers. Deras arbeten och tankar är lika outgrundligt vackra som våren själv, lika kraftfulla och dramatiska. Vägen dit har varit lång, ibland fylld av smärta. Men när skapandet blommar ut är det glädjen och euforin vi känner. Våren är här, och framtiden.

Maria Lantz, rektor